Projekt

Dodane przez admin w poniedziałek 11 Lipiec 2011 o godzinie 22:13

50 000 uczestników – 16 Województw – 1 mistrz!

Fundacja Polska Do Przodu organizująca oraz realizująca społeczny projekt „Orlik Polska” pragnie zaprosić jednostki samorządowe z całego kraju do bezpłatnego udziału w sportowym wydarzeniu. W bieżącym roku projekt realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych +16, +35 oraz „Kobiet +16”.

Sezon 2013 przyniósł zmiany organizacyjne w regulaminie m.in. usztywniając futbol amatorski, dodając nową kategorię wiekową do rozgrywek „Orlik Kobiet +16”, stwarzając szansę danej jednostce samorządowej na miejsce barażowe vice mistrzów regionalnych, dopuszczając gminy/miasta nie posiadających zaplecza sportowego Orlik, czy możliwość kandydatury nie tylko na Gospodarza Finałów Wojewódzkich, ale i Ogólnopolskich.

Społeczny projekt opiera się na III szczeblach tj. regionalny, wojewódzki oraz ogólnopolski. Szczebel Europejski zrealizowany zostanie w miarę możliwości finansowych. Pierwszy etap trwa do dnia 11 sierpnia (czas na dołączenie oraz zrealizowanie I szczebla). Termin finałów wojewódzkich opiewa od 1 do 8 września, zaś kluczowe finały krajowe zaplanowane zostały zgodnie z ubiegłorocznym kalendarzem na przełomie 21 – 29 września.

Organizatorzy nadmienić muszą poparcie Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy poszczególnych Marszałków Wojewódzkich którzy przychylają się do organizacji oraz realizacji w/w założeń.

Zapraszamy na oficjalny portal projektu www.orlikpolska.pl oraz dołączenie do sportowego grona w skali kraju!

 
 

Orlik Polska – Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika

Sezon 2013

 

Projekt piłki nożnej „szóstek” amatorów

 

kategorii +16 & +35 & Kobiet +16

BEZPŁATNY START JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ

projekt społeczny – dołącz do 11 sierpnia 2013r. Przeprowadzając I etap regionalny!

 

Realizacja zadań w projekcie:

1. Szczebel Regionalny

(I szczebel) Organizacja turniejów o Puchar Prezydenta/Burmistrza/Wójta.

2. Szczebel Wojewódzki. (II szczebel)

Zwycięzcy poszczególnych Miast, Gmin z danego Województwa w turnieju jednodniowym.

3. Szczebel Ogólnopolski – Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika. (III szczebel)

Zwycięzcy poszczególnych Województw w turnieju kilkudniowym.

 

Organizator:
Fundacja Polska Do Przodu

Kamil Zyzak

Legenda:

Sezon 2011 – Gospodarz Finałów Stolica Polski Warszawa

Sezon 2012 – Gospodarz Finałów Gmina Chełmiec – Małopolska (miejsce koordynatorów)

Sezon 2013 – ? zgłoś swoją kandydaturę!

 

Strona internetowa projektu:

www.orlikpolska.pl

W e j d ź d o g r y !

 

Cel projektu:

Stabilność fizyczna wśród młodzieży i nie tylko

&

Zapobieganie alkoholizmowi, nałogom

&

Wykorzystanie zaplecza sportowego do ostatnich możliwości

&

Trwałość zadania pn. Turniej o Puchar Prezydenta/Burmistrza/Wójta

&

Trwałość zadania pn. Wojewódzka Liga Mistrzów Orlika

&

Trwałość zadania pn. Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika

 

 

Co nowego w sezonie 2013 ?

Organizator społecznego projektu wraz z III edycją Ogólnopolską sezonem 2013 wprowadza:

- poprawki do regulaminu, m.in. usztywniając futbol amatorski (z wyjątkiem kategorii Oldbojów)

- możliwy start gmin/miast nie posiadających zaplecza sportowego Orlik

- możliwość kandydatury gminy/miasta nie tylko na Finały Wojewódzkie, ale i Ogólnopolskie

- możliwość miejsca barażowego dla vice mistrzów etapu regionalnego walcząc o Finały Wojewódzkie (czytaj regulamin).

- wprowadza kategorię kobiet +16 do projektu „Orlik Polska” poszerzając zakres do 3 kategorii wiekowych tj. +16, +35 oraz Kobiet +16

 
 

1. Projekt „Orlik Polska” i tak to się zaczęło

Pierwszy w Polsce projekt Ogólnopolski na zapleczach „Orlik 2012”.

Ogólnopolski piłkarski projekt Orlik Polska skierowany jest do jednostek samorządowych na terenie całego kraju. Sezon 2011 stworzył regionalne rozgrywki o Puchar Prezydenta/ Burmistrza/ Wójta z których to najlepsza drużyna mierzy się w finale Wojewódzkim, a następnie Ogólnopolskim. Celem jest dotarcie do jeszcze większej rzeszy sympatyków piłki nożnej.

Zaznaczyć należy, iż projekt skierowany jest do osób powyżej szesnastego roku życia w górę, oraz zainicjowany został jako pierwszy turniej Orlika kat. +16 jeszcze na przełomie roku 2009/10 Co ważne projekt ma charakter rywalizacji drużyn amatorskich. Rok 2012 to debiut w kategorii wiekowej +35Oldbojów. Wyzwania sportowe to nasza pasja. Rozwój potrzebuje sportu – sport potrzebuje rozwoju. W Ogólnopolskim kalendarzu imprez sportowych projekt „Orlik Polska” już zawitał. Zwycięzca danego Miasta, czy Gminy otrzyma przepustkę do turnieju Wojewódzkiego walcząc w nim o awans do rozgrywek finałowych tzw. Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Orlika. Wielki finał sezonu 2011 rozegrany został w turnieju dwudniowym w stolicy Polski Warszawie na Dzielnicach Wilanów & Targówek. Rok później gospodarzem, było miejsce koordynatorów projektu tj. Gmina Chełmiec (Małopolska). Koordynatorzy projektu „Orlik Polska” nie generują zysków z tego tytułu. Z piłkarskiego doświadczenia stwierdzić można, iż drogą do sukcesu jest nie sama organizacja, ale i realizacja rozgrywek.

Inicjatywa piłkarskiego projektu nastała końcem roku 2009, kiedy to rozpoczęto zadanie pn. „Orlik Małopolska” angażując w projekt tylko i wyłącznie Gminy z Województwa Małopolskiego. Opinia jednostek samorządowych przedstawiona została jako pozytywna, zaś udany debiut pozwolił rozwinąć skrzydła przenosząc zasięg działań na skalę całego kraju. Do dnia dzisiejszego powstawać zaczęło wiele turniejów Orlika, jednak projekt „Orlik Polska” narodzony z projektu „Orlik Małopolska” jest tylko jeden.

Głównym celem piłkarskiego projektu „Orlik Polska”, czyli Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika są regularne amatorskie rozgrywki na szczeblu Regionalnym, Wojewódzkim oraz Ogólnopolskim stwarzając społeczeństwu możliwość rywalizacji sportowej w godnych warunkach zachowując główne aspekty stabilności fizycznej oraz zapobieganiu nałogom. Nieodzownym elementem jest nawiązanie współpracy pomiędzy Miastami, Gminami mogącymi przystąpić do Ogólnopolskiego projektu.

Realizacja projektu na trzech szczeblach przyniesie uczestnikom prawdziwą piłkarską rywalizację. Stawka meczowa oraz regularne występy przyniosą nie tylko jeden z celów jakim jest poprawa kondycji fizycznej, ale i piłkarską adrenalinę każdego dnia. Uczestnicy nie tylko nawiążą nowe kontakty, ale i wyjdą z własną inicjatywą towarzyskich spotkań piłkarskich. Dzięki turniejom Wojewódzkim oraz Ogólnopolskim drużyny poznają kulturę, historię, krajobrazy bliższych i dalekich sobie miejscowości.

Z roku na rok projekt poszerza się o kolejny szczebel, wystarczy spojrzeć rok 2010 „Orlik Małopolska”, rok 2011 „Orlik Polska”, rok 2012 dorzucenie kat. +35, rok 2013 dorzucenie kat. Kobiet +16. Do przodu!

 
 

Projekt „Orlik Polska +16 & +35 & Kobiet +16″, realizowany jest na III szczeblach

I – Szczebel Regionalny, turniej o Puchar Prezydenta/ Burmistrza/ Wójta

Czas trwania uzależniony od organizatora Regionalnego (turniej jednodniowy, styl sezonu, play – off)

Możliwość realizacji turnieju regionalnego do 11 sierpnia 2013r..

Organizatorem regionalnego turnieju może być jednostka samorządowa, stowarzyszenie, animator sportu, osoba fizyczna.

II – Szczebel Wojewódzki, zwycięzcy z poszczególnych Miast/ Gmin danego Województwa rywalizują w turnieju jednodniowym, bądź w przypadku większej liczby dodatkowych preeliminacjach Wojewódzkich.

Termin realizacji w przedziale: od 1 września do 8września 2013r. (preferowane weekendy)

Pierwszeństwo w roli gospodarza Wojewódzkiego posiadają kolejno:

- Mistrz Polski sezonu 2012

- Mistrzowie Wojewódzcy sezonu 2012

- Ambasadorzy Wojewódzcy

W przypadku braku zainteresowania każda jednostka samorządowa ubiegać może się o rolę Gospodarza Wojewódzkiego.

III – Szczebel Ogólnopolski, zwycięzcy z poszczególnych Województw rywalizują w kilku dniowym turnieju Ogólnopolskim. Gospodarz mistrzostw w sezonie 2011 stolica Polski Warszawa. Gospodarz mistrzostw w sezonie 2012 Gmina Chełmiec (Małopolska).

Planowany termin finałów 21 – 29 września 2013r.

 
 

Regulamin Projektu

I Orlik Polska

1. Szczebel Regionalny. (I szczebel) Miasta, Gminy posiadające boisko do piłki nożnej o wymiarach 56 m x 26 m (wymiary Orlika) – możliwość rywalizacji nie tylko na Orlikach (max. różnica do 12 m)

2. Szczebel Wojewódzki. (II szczebel) Zwycięzcy poszczególnych Miast, Gmin z danego Województwa w turnieju jednodniowym.

3. Szczebel Ogólnopolski – Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika. (III szczebel) Zwycięzcy poszczególnych Województw w turnieju kilkudniowym.

4. Projekt Orlik Polska nie dopuszcza do rozgrywek na żadnym szczeblu czynnych zawodników z zastrzeżeniem. Pkt 6, 7 (kat. Oldbojów, Kobiet).

5. Za czynnego zawodnika uważa się /trampkarza/juniora/seniora który rozegrał co najmniej sekundę w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej sezonu 2012/13 oraz innych rozgrywkach pod egidą PZPN (rozgrywki Futsalu, Piłki Plażowej) w tym w rozgrywkach w Państwach zagranicznych (futsal & rozgrywki trawiaste) pod egidą UEFA oraz FIFA.

6. Projekt Orlik Polska w kategorii +35 (Oldbojów) dopuszcza do rozgrywek czynnych zawodników.

7. Projekt Orlik Polska w kategorii „Kobiet +16” dopuszcza do rozgrywek czynne zawodniczki.

 
 

II schemat rozgrywek

1. Turniej regionalny.

Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 15 zawodników, którzy ukończyli 18 lat. (możliwość udziału zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych). Dowolną rotację w składzie można dokonywać przed pierwszym gwizdkiem sędziego pierwszej kolejki. W przypadku kategorii Oldbojów zawodnik urodzony być musi co najmniej w roku 1978.

Pkt 2. Do zawodów nie dopuszcza się sędziów turnieju.

Pkt 3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń. Dopuszcza się udział zawodników Oldbojów w kat. + 16.

Pkt 4. W trakcie zawodów dopuszcza się uzupełnienie ekipy maksymalnie 6 zawodnikami (nie przekraczając łącznej liczby 15 zawodników)

Pkt.5. Zawodnicy z drużyny odpadającej/wycofanej z rozgrywek nie mogą reprezentować barw innej drużyny w danej kategorii.

Pkt 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek powstałe z winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.

Pkt 7. Kapitanowie zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora protokołu meczowego.

Pkt 8. Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź osoby odpowiedzialne za drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje ukarana walkowerem 3:0.

Pkt 9. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie danego meczu, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.

Pkt 10. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas trwania turnieju.

Pkt. 11. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 3:0 w rozgrywkach wraz z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.

Pkt 12. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w składzie (Organizator, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).

Pkt 13. Drużyna odwołać może się do wyższej instancji tj. Ambasadora Wojewódzkiego, zaś ten skontaktować może się z Koordynatorami projektu. Jeżeli dane Województwo nie figuruje w Ambasadora Rozgrywek drużyna ma prawo odwołać się do Koordynatorów projektu.

Pkt 14. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni zwraca koszty poniesione w wyniku wandalizmu.

Pkt 15. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu.

Pkt 16. Mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz) 5+1. dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.

Pkt 17. Czas trwania spotkania oraz system rozgrywek ustala Organizator Regionalny. Przy większej liczbie drużyn preferuje się system ligowy z czasem gry 2×20/25 minut. Z przerwa między pierwszą a drugą połową stanowiącą 2 minuty. Przy mniejszej ilości drużyn Organizator Regionalny ma prawo zrealizować I szczebel w formie Turnieju Jednodniowego.

Pkt 18. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.

Pkt 19. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 4 zawodników.

Pkt 20. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy grupowej do 3 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 3:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska). W przypadku opuszczenia placu gry przez drużynę po pierwszej połowie wynik pozostaje z boiska (dotyczy drużyny przegrywającej).

Pkt 21. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy play-off do 3 zawodników spowoduje weryfikacje spotkania jako walkower 3:0 z równoczesną dyskwalifikacją drużyny z dalszej części rozgrywek (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).

Pkt 22. Organizator Regionalny ustala dopuszczalne obuwie sportowe do gry.

Pkt 23. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.

Pkt 24. Rzuty z autu wykonywane są z ręki.

Pkt 25. Bramkarz wznawia grę z piątki (po opuszczeniu piłki placu gry).

Pkt 26. Spotkanie może zostać odwołane tylko jeden raz: – kapitan musi poinformować o tym fakcie organizatora najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem – nie dopuszcza się przełożenia meczu, jeżeli dotyczyć to będzie dwóch ostatnich kolejek oraz całej fazy play-off. Organizator zaległy mecz ustala po konsultacjach z drużynami. W przypadku braku porozumienia organizator narzuca swój termin.

Pkt. 27. Termin spotkania zostać może zamieniony z innym terminem meczowym, po wyrażeniu zgody trzech drużyn. Wnioskujący o zmianę terminu kontaktuje się kapitanami, po czym niezwłocznie informuje organizatora jeżeli dojdzie do porozumienia. Organizator po sprawdzeniu stanu faktycznego dokonuje zmiany. Zamiana terminu może odbyć się najpóźniej na dzień przed kolejką.

Pkt 28. Organizator może odwołać cała kolejkę spotkań z przyczyn niezależnych.

Pkt 29. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach

przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy)

W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.

Pkt 30. Walkower w fazie play – off oznacza wycofanie drużyny z dalszej części rozgrywek.

Pkt 31. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje 1 mecz. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:

- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej

- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu

- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy

- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora

- Symulowanie kontuzji, faulu

- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach

- Prowokacyjne zachowanie

- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku

- Inne niesportowe zachowanie

Pkt 32. Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z definitywnym wykluczeniem na 1 spotkanie.

Pkt 33. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na zapleczu sportowym oraz w jego obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.

Pkt 34. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5pkt.

Pkt 35. W przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji sędziemu bądź organizatorowi na temat strzelców bramek dopuszcza się możliwość ukarania zespołu -5pkt

Pkt 36. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.

Pkt 37. Drużyna otrzymująca trzeci walkower w fazie grupowej zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek do końca sezonu bez zwrotu wpisowego.

Pkt 38. W przypadku samowolnego wycofania się z rozgrywek drużynie nie przysługuje zwrot wpisowego.

Pkt 39. Wszelkie rozgrywki i turnieje rozgrywane są na boiskach 56 m x 26 m (wymiary Orlika). Dopuszcza się start jednostki samorządowej na innym wymiarze boiska po konsultacjach z Koordynatorami przy czym różnica wymiarów nie może wynosić więcej jak 5 m długości i szerokości.

Pkt 40. Organizator regionalny ma prawo ustalić wpisowe na turniej Regionalny przeznaczone na opłaty sędziowskie, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn i rozwój sportu na terenie danej jednostki samorządowej.

Pkt 41. Ogranicza się możliwość wystąpienia tej samej drużyny w innym turnieju Regionalnym walcząc o turniej Wojewódzki.

- drużyna chcąca wystąpić w kolejnym turnieju Regionalnym liczyć może maksymalnie trzech zawodników byłej kadry (dotyczy to także więcej niżeli dwóch turniejów Regionalnych) – bez względu na nazwę zespołu.

- złamanie w/w punktu nakłada karę indywidualną na zawodnika w postaci zakazu występów w projekcie w kolejnym sezonie

Pkt 42. Miasto/Gminę reprezentować może tylko i wyłącznie jeden zespół na szczeblu Wojewódzkim. Oznacza to, iż w przypadku większej ilości turniejów Regionalnych związanych m. in. z liczbą Orlików, inicjatyw sportowych w danej jednostce samorządowej organizuje się dodatkowy turniej Regionalny mistrzów. Miejsce oraz termin ustanawiają Koordynatorzy projektu.

Pkt 43. Organizator Regionalny ma obowiązek zawiesić ewentualne banery reklamowe sponsorów projektu wydelegowanych przez Koordynatorów projektu. (banery o wymiarach max 3×3 & 2×2).

Pkt 44. Organizator Regionalny zgłoszenie do projektu wykonać musi przed rozegraniem turnieju regionalnego.

Pkt 45. W przypadku dołączenia do projektu po zrealizowanym turnieju regionalnym, czy też trwającym Organizator Regionalny wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy.

Pkt 46. W przypadku braku dokumentacji przeprowadzonego Turnieju Regionalnego dana jednostka samorządowa wykluczona zostaje z rozgrywek w sezonie 2013 oraz 2014.

Pkt. 47. Każdy z zawodników posiadać musi dowód tożsamości ze zdjęciem mogący stwierdzić jego tożsamość w przypadku sprawdzania drużyny (zgłoszonego zastrzeżenia). W przypadku braku dowodu tożsamości przy kontroli zespół ukarany zostaje walkowerem.

Pkt. 48. Sędzia spotkania ma prawo upomnieć oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką za podważanie decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne niesportowe zachowanie.

Pkt. 49. Organizator regionalny ma możliwość podłączenia pod projekt organizowanej już ligi/turniejów nie tylko pod nazwą „Turniej o Puchar Prezydenta/Burmistrza/Wójta” przekazując możliwość udziału w turnieju wojewódzkim poszczególnym mistrzom.

Pkt. 50. W przypadku przyznania się uczestnika „Orlik Polska” w trakcie trwania zawodów, lub po ich zakończeniu jako zawodnika „czynnego” Koordynator weryfikuje rezultaty spotkań jako wo.

Pkt. 51. Organizator Regionalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie I etapu rozgrywek w tym wewnętrzną weryfikację czynnych zawodników.

Pkt. 52. W przypadku złamania zasady czynnych zawodników Organizator Regionalny ukarany zostać może „żółtą kartką” lub wykluczeniem z rozgrywek na kolejny sezon w zależności od popełnionych uchybień. Poczynione odpowiednie kroki tj. m.in. zapis wysłania komunikatu do poszczególnego Związku Piłki Nożnej pozwala zapobiec/złagodzić karę.

Pkt. 53. W przypadku braku dokumentu tożsamości jednego z zawodników przy konfrontacji przed meczowej, zawodnik ten nie może wystąpić w danym spotkaniu. Sytuacja nie dotyczy zgłaszanego zastrzeżenia.

Pkt. 54. Dopuszcza się wymianę zawodnika/ów w kadrze zespołu w przypadku posiadanego zaświadczenia lekarskiego o nie zdolności do gry (kontuzja). Zawodnik ten figurować nie może wcześniej w innej drużynie.

Pkt. 55. W przypadku organizacji szczebla regionalnego z liczbą minimum 12 drużyn przy czasie trwania minimum 8 kolejek rozgrywkowych (szacunkowo 2 miesiące, co tydzień kolejka) jednostka samorządowa otrzymuje miejsce barażowe dla vice mistrzów rozgrywek mogących zawalczyć o Finały Wojewódzkie. Warunkiem otrzymania miejsca barażowego jest potwierdzenie Koordynatora projektu co do rzetelności wykonania pierwszego etapu regionalnego.

- W przypadku jednej j.s. w w/w przypadku w danym Województwie otrzymuje ona automatycznie drugą drużynę na Finały Wojewódzkie

- W przypadku dwóch j.s. w /w przypadku w danym Województwie vice mistrzowie rozgrywają jedno spotkanie o awans na Finały Wojewódzkie. Termin spotkania (dzień, godzina, neutralne miejsce) ustala Koordynator projektu nad podstawie położenia geograficznego (równomierny dojazd) oraz możliwości użyczenia obiektu sportowego.

- W przypadku trzech j.s. w w/w przypadku w danym Województwie vice mistrzowie spotykają się na jednodniowym turnieju (zjeździe) o awans na Finały Wojewódzkie. Termin spotkania (dzień, godzina, neutralne miejsce) ustala Koordynator projektu nad podstawie położenia geograficznego (równomierny dojazd) oraz możliwości użyczenia obiektu sportowego.

- W przypadku czterech i więcej j.s. w w/w przypadku w danym Województwie system rywalizacji ustala Koordynator projektu.

 
 

2. Turniej Wojewódzki.

Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 15 zawodników, którzy ukończyli 18 lat. (możliwość udziału zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych).

Pkt 2. Do zawodów nie dopuszcza się sędziów turnieju.

Pkt 3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.

Pkt 4. Do turnieju Wojewódzkiego dopuszcza się uzupełnienie zespołu maksymalnie czterema zawodnikami (nie przekraczając łącznej liczby 15 zawodników)

Pkt.5. Drużyna nie może dopisać zawodnika, który odpadł w jednym z turniejów Regionalnych danej kategorii.

Pkt 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek powstałe z winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.

Pkt 7. Kapitanowie zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora protokołu meczowego.

Pkt 8. Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź osoby odpowiedzialne za drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje ukarana walkowerem 3:0.

Pkt 9. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie danego meczu, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.

Pkt 10. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas trwania turnieju.

Pkt 11. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 3:0 w rozgrywkach wraz z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.

Pkt 12. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w składzie (Organizator, Sędzia/Sędziowie danego spotkania). Jeżeli sytuacja jest na tyle sporna trafić może do Koordynatorów projektu.

Pkt 13. Drużyna odwołać może się do wyższej instancji tj. Koordynatorów projektu.

Pkt 14. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni zwraca koszty poniesione w wyniku wandalizmu.

Pkt 15. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu.

Pkt 16. Mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz) 5+1. dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.

Pkt 17. Turniej Wojewódzki przeprowadzony jest w formie turnieju jednodniowego. Czas gry oraz schemat uzależniony jest od ilości drużyn.

Pkt 18. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.

Pkt 19. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 4 zawodników.

Pkt 20. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy grupowej do 3 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 3:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska). W przypadku opuszczenia placu gry przez drużynę po pierwszej połowie wynik pozostaje z boiska (dotyczy drużyny przegrywającej).

Pkt 21. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy play-off do 3 zawodników spowoduje weryfikacje spotkania jako walkower 3:0 z równoczesną dyskwalifikacją drużyny z dalszej części rozgrywek (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).

Pkt 22. Organizator Wojewódzki ustala dopuszczalne obuwie sportowe do gry.

Pkt 23. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.

Pkt 24. Rzuty z autu wykonywane są z ręki.

Pkt 25. Bramkarz wznawia grę z piątki (po opuszczeniu piłki placu gry).

Pkt 26. Spotkanie nie może zostać przełożone.

Pkt 27. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach

przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy)

W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.

Pkt 28. Walkower w fazie play – off oznacza wycofanie drużyny z dalszej części rozgrywek.

Pkt 29. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2/3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2/3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje 1 mecz. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:

- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej

- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu

- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy

- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora

- Symulowanie kontuzji, faulu

- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach

- Prowokacyjne zachowanie

- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku

- Inne niesportowe zachowanie

Pkt 30. Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z definitywnym wykluczeniem na 1 spotkanie.

Pkt 31. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na zapleczu sportowym oraz w jego obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.

Pkt 32. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu.

Pkt 33.Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.

Pkt 34.Wszelkie rozgrywki i turnieje rozgrywane są na zapleczach sportowych Orlik.

Pkt 35. Koordynator projektu ma prawo ustalić wpisowe na turniej Wojewódzki przeznaczone na opłaty sędziowskie, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn.

Pkt 36. W przypadku nadmiernej ilości Miast/Gmin w danym Województwie Koordynatorzy projektu mają prawo rozegrać preeliminacje Wojewódzkie z podziałem geograficznym.

Pkt 37. Organizator Wojewódzki ma obowiązek zawiesić ewentualne banery reklamowe sponsorów wydelegowanych przez Koordynatorów projektu. (banery o wymiarach max 3×3 & 2×2).

Pkt. 38. Każdy z zawodników posiadać musi dowód tożsamości ze zdjęciem mogący stwierdzić jego tożsamość w przypadku sprawdzania drużyny (zgłoszonego zastrzeżenia). W przypadku braku dowodu tożsamości przy kontroli zespół ukarany zostaje walkowerem.

Pkt. 39. Dopuszcza się wymianę zawodnika/ów w kadrze zespołu w przypadku posiadanego zaświadczenia lekarskiego o nie zdolności do gry (kontuzja). Zawodnik ten figurować nie może wcześniej w innej drużynie.

Pkt. 40. Sędzia spotkania ma prawo upomnieć oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką za podważanie decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne niesportowe zachowanie.

Pkt. 41. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące uczestników „Orlik Polska” jako zawodników „czynnych” w Finałach Wojewódzkich oraz Ogólnopolskich zgłaszać należy na minimum 3 dni przed zawodami. Koordynator ma prawo do czasu rozgrywek łącznie z trwającymi rozgrywkami podjąć decyzję o wykluczeniu zawodnika z jednoczesną karą dla drużyny. Wykluczenie zawodnika opiera się tylko i wyłącznie na zasadzie dokumentacji/informacji ze strony PZPN lub innej zagranicznej federacji piłkarskiej.

Pkt. 42. W przypadku przyznania się uczestnika „Orlik Polska” w trakcie trwania zawodów, lub po ich zakończeniu jako zawodnika „czynnego” Koordynator weryfikuje rezultaty spotkań jako wo.

 
 

3. Turniej Ogólnopolski.

Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 15 zawodników, którzy ukończyli 18 lat. (możliwość udziału zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych).

Pkt 2. Do zawodów nie dopuszcza się sędziów turnieju.

Pkt 3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.

Pkt 4. Do turnieju Ogólnopolskiego dopuszcza się uzupełnienie zespołu maksymalnie czterema zawodnikami (nie przekraczając łącznej liczby 15 zawodników)

Pkt.5. Drużyna nie może dopisać zawodnika, który odpadł w jednym z turniejów Regionalnych, bądź Wojewódzkich.

Pkt 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek powstałe z winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.

Pkt 7. Kapitanowie zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora protokołu meczowego.

Pkt 8. Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź osoby odpowiedzialne za drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje ukarana walkowerem 3:0.

Pkt 9. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie danego meczu, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.

Pkt 10. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas trwania turnieju.

Pkt. 11. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 3:0 w rozgrywkach wraz z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.

Pkt 12. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez Koordynatorów projektu.

Pkt 13. Drużyna odwołać może się do wyższej instancji tj. Koordynatorów projektu.

Pkt 14. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni zwraca koszty poniesione w wyniku wandalizmu.

Pkt 15. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu.

Pkt 16. Mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz) 5+1. dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.

Pkt 17. Turniej Ogólnopolski przeprowadzony jest w formie turnieju dwudniowego. Czas gry oraz schemat ustalają Koordynatorzy projektu.

Pkt 18. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.

Pkt 19. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 4 zawodników.

Pkt 20. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy grupowej do 3 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 3:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska). W przypadku opuszczenia placu gry przez drużynę po pierwszej połowie wynik pozostaje z boiska (dotyczy drużyny przegrywającej).

Pkt 21. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy play-off do 3 zawodników spowoduje weryfikacje spotkania jako walkower 3:0 z równoczesną dyskwalifikacją drużyny z dalszej części rozgrywek (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).

Pkt 22. Koordynatorzy projektu ustalają dopuszczalne obuwie sportowe do gry.

Pkt 23. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.

Pkt 24. Rzuty z autu wykonywane są z ręki.

Pkt 25. Bramkarz wznawia grę z piątki (po opuszczeniu piłki placu gry).

Pkt 26. Spotkanie nie może zostać przełożone.

Pkt 27. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach

przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy)

W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.

Pkt 28. Walkower w fazie play – off oznacza wycofanie drużyny z dalszej części rozgrywek.

Pkt 29. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2/3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2/3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje 1 mecz. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:

- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej

- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu

- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy

- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora

- Symulowanie kontuzji, faulu

- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach

- Prowokacyjne zachowanie

- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku

- Inne niesportowe zachowanie

Pkt 30. Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z definitywnym wykluczeniem na 1 spotkanie.

Pkt 31. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na zapleczu sportowym oraz w jego obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.

Pkt 32. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu.

Pkt 33.Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.

Pkt 34.Wszelkie rozgrywki i turnieje rozgrywane są na zapleczach sportowych Orlik.

Pkt 35. Koordynator projektu ma prawo ustalić wpisowe na turniej Ogólnopolski przeznaczone na opłaty sędziowskie, nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn, pobyt noclegowy.

Pkt. 36. W sytuacjach spornych na szczeblu Regionalnym, Wojewódzkim, czy Ogólnopolskim sprawy rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.

Pkt. 37. Każdy z zawodników posiadać musi dowód tożsamości ze zdjęciem mogący stwierdzić jego tożsamość w przypadku sprawdzania drużyny (zgłoszonego zastrzeżenia). W przypadku braku dowodu tożsamości przy kontroli zespół ukarany zostaje walkowerem.

Pkt. 38. Dopuszcza się wymianę zawodnika/ów w kadrze zespołu w przypadku posiadanego zaświadczenia lekarskiego o nie zdolności do gry (kontuzja). Zawodnik ten figurować nie może wcześniej w innej drużynie.

Pkt. 39. Sędzia spotkania ma prawo upomnieć oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką za podważanie decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne niesportowe zachowanie.

Pkt. 40. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące uczestników „Orlik Polska” jako zawodników „czynnych” w Finałach Wojewódzkich oraz Ogólnopolskich zgłaszać należy na minimum 3 dni przed zawodami. Koordynator ma prawo do czasu rozgrywek łącznie z trwającymi rozgrywkami podjąć decyzję o wykluczeniu zawodnika z jednoczesną karą dla drużyny. Wykluczenie zawodnika opiera się tylko i wyłącznie na zasadzie dokumentacji/informacji ze strony PZPN.

Pkt. 41. W przypadku przyznania się uczestnika „Orlik Polska” w trakcie trwania zawodów, lub po ich zakończeniu jako zawodnika „czynnego” Koordynator weryfikuje rezultaty spotkań jako wo.

 
 

5. Jak dołączyć do projektu ?

Pkt. 1. Oficjalny portal projektu www.orlikpolska.pl zakładka „Dołącz”

Pkt. 2. Przesłanie danych jest nieoficjalnym zgłoszeniem. Koordynatorzy projektu po otrzymaniu danych kontaktują się z Organizatorem Regionalnym przesyłając drogą elektroniczną wymagany formularz zgłoszeniowy. Formularz figurować musi w pieczęć danej jednostki samorządowej potwierdzającej dołączenie do projektu.

Pkt. 3. Organizatorem Regionalnym może być osoba fizyczna, animator sportu, stowarzyszenie, fundacja, powiat, czy jednostka samorządowa.

Dołącz do projektu!

Ze sportowym pozdrowieniem

Kamil Zyzak

/span


Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.